[VIDEO] Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Bia Nigerian Breweries plc. – Awo-Omamma

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Bia Nigerian Breweries plc. – Awo-Omamma: công suất: 1.775 m3/ngày.đêm, tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: tiêu chuẩn của Heineken.

 

 

DƯƠNG NHẬT – “LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT”

Bài viết liên quan
Post Related