[VIDEO] Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Quốc tế Protrade

Với uy tín và sự nổ lực không ngừng trong hơn 15 năm hoạt động, Dương Nhật đã xuất sắc hoàn thành hơn 17 dự án hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các Khu công nghiệp có quy mô lớn. Trong đó, nổi bật là hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Quốc tế Protrade mà Dương Nhật được tin tưởng giao Tổng thầu EPC cho dự án. Chất lượng nước thải sau xử lý đáp ứng cột A, QCVN 40:2011/ BTNMT.

 

 

DƯƠNG NHẬT – “LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT”

Bài viết liên quan
Post Related