[VIDEO] Trạm Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Bia Heineken (CBL), PhnomPenh, Campuchia

Trạm Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Bia Heineken (CBL), PhnomPenh, Campuchia: Tổng công suất 2 giai đoạn: 5.150 m3/ngày.đêm, tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: tiêu chuẩn của Heineken.

 

 

DƯƠNG NHẬT – “LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT”

Bài viết liên quan
Post Related