[VIDEO] Trạm xử lý nước thải Nhà máy Giấy Giao Long, Bến Tre

Hệ thống xử lý nước thải mới Nhà máy giấy Giao Long tại Tỉnh Bến Tre, công suất hệ thống xử lý 4900 m3/ngày; Chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 12-MT:2015/BTNMT, Cột B1 cơ sở mới.

 

 

DƯƠNG NHẬT – “LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT”

Bài viết liên quan
Post Related