Industrial park

Industrial park

Tan Phu Industrial Park – Dong Nai

Danh mục: Industrial park

Vị trí địa lí: Southern

Năm:

Tiến độ: Completed

Category: Industrial park

Location: Southern

Year: 2019

Progress: Completed