Industrial park

Industrial park

HUU THANH INDUSTRIAL PARK, PHASE 1 – LONG AN

Danh mục: Industrial park

Vị trí địa lí: Southern

Năm:

Tiến độ: In progress

Category: Industrial park

Location: Southern

Year: 2021

Progress: In progress