Industrial park

Industrial park

Tan Binh Industrial Park, phase 1

Danh mục: Industrial park

Vị trí địa lí: Southern

Năm:

Tiến độ: Completed

Category: Industrial park

Location: Southern

Year: 2015

Progress: Completed