Brewery

Brewery

Heineken Brewery Factory in Ho Chi Minh

Danh mục: Brewery

Vị trí địa lí: Southern

Năm:

Tiến độ: Completed

Category: Brewery

Location: Southern

Year: 2010

Progress: Completed