Industrial park

Industrial park

MY XUAN B1 – TIEN HUNG INDUSTRIAL PARK, BA RIA VUNG TAU

Danh mục: Industrial park

Vị trí địa lí: Southern

Năm:

Tiến độ: In progress

Category: Industrial park

Location: Southern

Year: 2022

Progress: In progress