CÁC NGÀNH NGHỀ CHÚNG TÔI ĐÃ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVBL)

CÔNG SUẤT

Q = 5.700 m3/ngày.đêm

TIÊU CHUẨN SAU XỬ LÝ

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A+

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Tổng thầu EPC

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum

CÔNG SUẤT

Q = 1.100 m3/ngày.đêm

TIÊU CHUẨN SAU XỬ LÝ

QCVN 01-MT:2015/BTNMT cột A (Kq=0.9, Kf= 1) và QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq=0.9, Kf= 1)

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Chìa khóa trao tay

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH Nước giải khát Coca – Cola Việt Nam (CCBVL)

CÔNG SUẤT

Q = 3.000m3/ngày.đêm

TIÊU CHUẨN SAU XỬ LÝ

QCVN 40-2011/BTNMT và ES-RQ255

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Tổng thầu EPC

Coca Cola HCM

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH TaTa Coffee Việt Nam

CÔNG SUẤT

Q = 1.000 m3/ngày.đêm

TIÊU CHUẨN SAU XỬ LÝ

Tiêu chuẩn của KCN VSIP II -A

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Tổng thầu EPC

Ca Phe Ta Ta

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH DenEast Việt Nam

CÔNG SUẤT

Q = 760m3/ ngày.đêm

TIÊU CHUẨN SAU XỬ LÝ

Tiêu chuẩn của VSIP

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Tổng thầu EPC

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Cổ phần Vifon

CÔNG SUẤT

Q = 800m3/ngày.đêm và xem xét mở rộng lên 1.200m3/ngày.đêm

TIÊU CHUẨN SAU XỬ LÝ

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Tổng thầu EPC

Vifon DATB

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam

CÔNG SUẤT

Q = 2.000 m3/ngày.đêm

TIÊU CHUẨN SAU XỬ LÝ

QCVN 24:2009/BTNMT, cột A

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Chìa khóa trao tay

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore (VSIP)

CÔNG SUẤT

Q = 5.000 m3/ngày.đêm

TIÊU CHUẨN SAU XỬ LÝ

QCVN 40:2011/BTNMT

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Tổng thầu EPC

VSIP-II-DATB

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang (FDC)

CÔNG SUẤT

Q = 1.200 m3/ngày.đêm

TIÊU CHUẨN SAU XỬ LÝ

Tiêu chuẩn xả thải KCN Protrade

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Tổng thầu EPC

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DOHACO)

TIÊU CHUẨN SAU XỬ LÝ

QCVN 12-MT: 2015/BTNMT

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Tổng thầu EPC

CHỦ ĐẦU TƯ

Bệnh viện Từ Dũ

CÔNG SUẤT

Q = 1.500 m3/ngày.đêm

TIÊU CHUẨN SAU XỬ LÝ

TCVN 7382-2004 mức II

PHẠM VI CÔNG VIỆC

PC

Tu Du DATB

CHỦ ĐẦU TƯ

Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (DOFICO)

CÔNG SUẤT

Q = 2.000 m3/ngày.đêm

TIÊU CHUẨN SAU XỬ LÝ

TCVN 5945-2005, cột A

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Tổng thầu EPC

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Cố phần Đầu tư Sài Gòn VRG

CÔNG SUẤT

Q = Công suất tổng: 30.000m3/ngày.đêm. Công suất cụm xử lý: 15.000m3/ngày.đêm

TIÊU CHUẨN SAU XỬ LÝ

1329:2002/BYT/QĐ

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Tổng thầu EPC

KCN-Phuoc Dong NC

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH DenEast Việt Nam

CÔNG SUẤT

Q = 1.536m3/ngày.đêm

TIÊU CHUẨN SAU XỬ LÝ

Tiêu chuẩn của Tetra Park và DenEast

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Tổng thầu EPC

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

TIN TỨC

[elfsight_youtube_gallery id=”1″]

download catalogue / video