Ngành bia

Ngành bia

NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI

Danh mục: Ngành bia

Vị trí địa lí: Miền Trung

Năm: 2020

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành bia

Location: Miền Trung

Year:

Progress: Đang triển khai