Ngành chế biến cà phê

Ngành chế biến cà phê

HỆ THỐNG LỌC THAN HOẠT TÍNH – NHÀ MÁY NESTLE TRỊ AN, ĐỒNG NAI

Danh mục: Ngành chế biến cà phê

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2022

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành chế biến cà phê

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai