Xử lý nước cấp

Xử lý nước cấp

Nhà máy Dệt kim Đông Phương (nước cấp)

Danh mục: Xử lý nước cấp

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2008

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Xử lý nước cấp

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành