Ngành bia

Ngành bia

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN – NHÀ MÁY BIA HEINEKEN, CAMPUCHIA

Danh mục: Ngành bia

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2022

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành bia

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai