Ngành y tế

Ngành y tế

Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi

Danh mục: Ngành y tế

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2009

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành y tế

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành