Ngành chế biến cà phê

Ngành chế biến cà phê

Nhà máy Chế biến Cà phê Tata tại Bình Dương

Danh mục: Ngành chế biến cà phê

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2017

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành chế biến cà phê

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai