Ngành chế biến cà phê

Ngành chế biến cà phê

NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI – NHÀ MÁY CÀ PHÊ URC VIỆT NAM, BÌNH DƯƠNG

Danh mục: Ngành chế biến cà phê

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2022

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành chế biến cà phê

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai