Ngành chế biến cà phê

Ngành chế biến cà phê

Nhà máy Cà phê Trung Nguyên tại Tp. Buôn Ma Thuột

Danh mục: Ngành chế biến cà phê

Vị trí địa lí: Miền Trung

Năm:

Tiến độ:

Category: Ngành chế biến cà phê

Location: Miền Trung

Year:

Progress: