Ngành thực phẩmNgành thủy sản

Ngành thực phẩmNgành thủy sản

NHÀ MÁY FRESCOL TUNA VIỆT NAM

Danh mục: Ngành thực phẩmNgành thủy sản

Vị trí địa lí: Miền Trung

Năm: 2020

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành thực phẩmNgành thủy sản

Location: Miền Trung

Year:

Progress: Đang triển khai