Ngành thực phẩm

Ngành thực phẩm

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI – TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ROYAL FOODS NGHỆ AN

Danh mục: Ngành thực phẩm

Vị trí địa lí: Miền Trung

Năm: 2022

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành thực phẩm

Location: Miền Trung

Year:

Progress: Đang triển khai