Ngành cao su

Ngành cao su

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAO SU BÀ RỊA – KAMPONG THOM

Danh mục: Ngành cao su

Vị trí địa lí: Ngoài Nước

Năm: 2020

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành cao su

Location: Ngoài Nước

Year:

Progress: Đang triển khai