Khu công nghiệp

Khu công nghiệp

KHU CÔNG NGHIỆP BECAMEX BÌNH ĐỊNH – BÌNH ĐỊNH

Danh mục: Khu công nghiệp

Vị trí địa lí: Miền Trung

Năm: 2021

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Khu công nghiệp

Location: Miền Trung

Year:

Progress: Đang triển khai