Khu công nghiệp

Khu công nghiệp

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG – KCN YÊN PHONG II-C, GIAI ĐOẠN 2 BẮC NINH

Danh mục: Khu công nghiệp

Vị trí địa lí: Miền Bắc

Năm: 2022

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Khu công nghiệp

Location: Miền Bắc

Year:

Progress: Đang triển khai