Ngành cao su

Ngành cao su

Nhà máy Chế biến cao su Châu Thuận

Danh mục: Ngành cao su

Vị trí địa lí: Miền Bắc

Năm: 2018

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành cao su

Location: Miền Bắc

Year:

Progress: Đang triển khai