Ngành nước giải khát

Ngành nước giải khát

NHÀ MÁY COCA COLA CAMPUCHIA CBC (CẢI TẠO)

Danh mục: Ngành nước giải khát

Vị trí địa lí: Ngoài Nước

Năm: 2022

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành nước giải khát

Location: Ngoài Nước

Year:

Progress: Đang triển khai