Ngành chế biến sữa

Ngành chế biến sữa

Trạm Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Sản Xuất Sữa Và Đồ Uống Giải Khát Từ Sữa Deneast, Bình Dương

Danh mục: Ngành chế biến sữa

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2018

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành chế biến sữa

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai