Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuất

Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuất

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT NHÀ MÁY SỮA VÀ ĐỒ UỐNG GIẢI KHÁT TỪ SỮA DENEAST (GIAI ĐOẠN 1) – KCN VSIP IIA, BÌNH DƯƠNG

Danh mục: Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuất

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2022

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuất

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai