BÀN GIAO CÁC DỰ ÁN HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CAO SU

Vừa qua, Dương Nhật đã chính thức bàn giao 2 hệ thống xử lý nước thải cao su:

 

1. Hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến Thuận Phú do Công ty Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú làm Chủ đầu tư.
2. Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ cao su Nghĩa Trung do Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé làm Chủ Đầu tư.

 

Hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định và chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên QCVN 01-MT:2015/BTNMT, cột A (Kq=0.9, Kf=1).

 

Dự án đã hoàn thành không những đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, thẩm mỹ, an toàn mà cả về tiến độ thi công.

 

Chúc mừng “Dương Nhật Team”.

 

Nhà máy chế biến Thuận Phú

(Hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến Thuận Phú)

 

Nhà máy chế biến mủ cao su Nghĩa Trung

(Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ cao su Nghĩa Trung)

 

DƯƠNG NHẬT – “LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT”

Bài viết liên quan
Post Related