Dương Nhật trúng thầu gói thầu Hệ thống xử lý nước thải, công suất 2000 m3/ngày đêm cho Nhà máy Coke’s hà nội thuộc Tập đoàn Coca – Cola

Ngày 12/02/2014, Công ty TNHH ĐTXD và CNMT Dương Nhật đã tiến hành ký kết Letter of Intent (LOI) về việc cung cấp vật tư, thiết bị, xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 2000m3/ngày đêm thuộc Dự án Nâng cấp Hệ thống Xử lý nước thải tại Nhà máy Coke Hà Nội với Công ty TNHH Nước giải khát Coca – Cola Việt Nam (thuộc tập đoàn Coca – Cola Beverages).

 

PCCocaCola

 

Hệ thống xử lý nước thải công suất 2000m3/ngày đêm do Nhà thầu Công ty Dương Nhật thực hiện, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt các quy định về xả thải, đạt Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 40:2011/BTNMT cột A và tiêu chuẩn ES-RQ 225 của Coca – Cola.

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply