Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng Gói thầu EPC Trạm xử lý nước thải Nhà máy Bia Heineken Việt Nam Tiền Giang, công suất 1.500 m3/ngày đêm (giai đoạn 5)

28/07/2017, Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng Gói thầu EPC Trạm xử lý nước thải Nhà máy Bia Heineken Việt Nam Tiền Giang, công suất 1.500 m3/ngày đêm (giai đoạn 5) QCVN 40:2011/BTNMT cột Ado Khu công nghiệp Mỹ Tho, xã Trung An, Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư.

 

HeinekenTienGiang

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply