Dương Nhật trúng thầu Gói thầu Tổng thầu Xây dựng EPC: “Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Vifon Hải Dương, công suất 800m3/ngày.đêm và xem xét mở rộng lên 1.200m3/ngày.đêm”

19-12-2016, Tổng thầu Dương Nhật đã được Chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Vifon lựa chọn là nhà thầu thực hiện gói thầu EPC: “Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Vifon Hải Dương, công suất 800m3/ngày.đêm và xem xét mở rộng lên 1.200 m3/ngày.đêm tại Khu công nghiệp Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương”.

 

VifonHaiDuong

 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A về nước thải công nghiệp trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply