Dương Nhật trúng thầu gói thầu 28a: “Nhà máy xử lý nước thải module 1–công suất 2.000m3/ngày đêm” thuộc dự án: “Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Nam Tân Uyên mở rộng”

(Dương Nhật) Ngày 23 tháng 7 năm 2014, Dương Nhật trúng thầu Gói thầu 28a: “Nhà máy xử lý nước thải module 1 – công suất 2.000 m3/ngày đêm” thuộc dự án: “Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Nam Tân Uyên mở rộng”.

 

KCNNamTanUyen

 

Trạm xử lý nước thải sẽ thu gom và xử lý toàn bộ từ các nhà máy, xí nghiệp trong KCN, đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt cột A – QCVN 40:2011/BTNMT với hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1.KCN Nam Tân Uyên chính thức đi vào hoạt động từ năm 2005 tại xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đến năm 2010, công ty xin mở rộng KCN Nam Tân Uyên tại thị trấn Uyên Hưng và xã Hội Nghĩa. Khu công nghiệp Nam Tân Uyên được đầu tư bởi Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên dưới sự điều hành của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG). Lĩnh vực mà các Doanh nghiệp đầu tư vào KCN Nam Tân Uyên rất đa dạng như sản xuất đồ gỗ, kim loại, các mặt hàng cao su, xe đạp, bao bì, giấy, các chất tẩy rửa…

 

Với hạ tầng đồng bộ và thu hút đầu tư, thời gian qua KCN Nam Tân Uyên đã góp phần hiệu quả trong việc nộp ngân sách, giải quyết việc làm cho địa phương…

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply