Lễ khởi công công trình “Cải tạo và nâng cấp Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm Tổng công ty 28 lên công suất 2.000m3/ngày.đêm”

Lễ khởi công công trình “Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm Tổng công ty 28 lên công suất 2.000m3/ngày.đêm” đã diễn ra vào Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2014 tại Tổng công ty 28 với sự tham gia của đại diện Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 và Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật.

 

TongCongTy28

 

Gói thầu trên được Nhà thầu – Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật thực hiện với hình thức chìa khóa trao tay. Công ty Dương Nhật sẽ thực hiện và bàn giao công trình sau 173 ngày, nước thải sau xử lý đạt QCVN 13:2008/BTNMT, cột A trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply